Přehled dopravních značek

Dodatkové dopravní značky - podtabulky

Dodatkové dopravní značky Dodatkové dopravní značky Dodatkové dopravní značky Dodatkové dopravní značky
E1
Počet
E2a
Tvar křižovatky
E2b
Tvar křižovatky
E2c
Tvar křižovatky
Dodatkové dopravní značky Dodatkové dopravní značky Dodatkové dopravní značky Dodatkové dopravní značky
E2d
Tvar dvou křižovatek
E3a
Vzdálenost
E3b
Vzdálenost
E4
Délka úseku
Dodatkové dopravní značky Dodatkové dopravní značky Dodatkové dopravní značky Dodatkové dopravní značky
E5
Celková hmotnost
E6
Za mokra
E7a
Směrová šipka
E7b
Směrová šipka
Dodatkové dopravní značky Dodatkové dopravní značky Dodatkové dopravní značky Dodatkové dopravní značky
E8a
Začátek úseku
E8b
Průběh úseku
E8c
Konec úseku
E8d
Úsek platnosti
Dodatkové dopravní značky Dodatkové dopravní značky Dodatkové dopravní značky Dodatkové dopravní značky
E8e
Úsek platnosti
E9
Druh vozidla
E10
Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou
E11
Bez poplatku
Dodatkové dopravní značky Dodatkové dopravní značky Dodatkové dopravní značky Dodatkové dopravní značky
E11a
Bez mýtného
E11b
Bez časového poplatku a mýtného
E12
Jízda cyklistů v protisměru
E13
Text