Přehled dopravních značek

Příkazové dopravní značky

prikazové dopravní značky prikazové dopravní značky prikazové dopravní značky prikazové dopravní značky
C1
Kruhový objezd
C2a
Přikázaný směr jízdy přímo
C2b
Přikázaný směr jízdy vpravo
C2c
Přikázaný směr jízdy vlevo
prikazové dopravní značky prikazové dopravní značky prikazové dopravní značky prikazové dopravní značky
C2d
Přikázaný směr jízdy přímo a vpravo
C2e
Přikázaný směr jízdy přímo a vlevo
C2f
Přikázaný směr jízdy vlevo a vpravo
C3a
Přikázaný směr jízdy zde vpravo
prikazové dopravní značky prikazové dopravní značky prikazové dopravní značky prikazové dopravní značky
C3b
Přikázaný směr jízdy zde vlevo
C4a
Přikázaný směr objíždění vpravo
C4b
Přikázaný směr objíždění vlevo
C4c
Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo
prikazové dopravní značky prikazové dopravní značky prikazové dopravní značky prikazové dopravní značky
C5a
Sněhové řetězy
C5b
Sněhové řetězy - konec
C6a
Nejnižší dovolená rychlost
C6b
Konec nejnižší dovolené rychlosti
prikazové dopravní značky prikazové dopravní značky prikazové dopravní značky prikazové dopravní značky
C7a
Stezka pro chodce
C7b
Konec stezky pro chodce
C8a
Stezka pro cyklisty
C8b
Konec stezky pro cyklisty
prikazové dopravní značky prikazové dopravní značky prikazové dopravní značky prikazové dopravní značky
C9a
Stezka pro chodce a cyklisty
C9b
Konec stezky pro chodce a cyklisty
C10a
Stezka pro chodce a cyklisty
C10b
Konec stezky pro chodce a cyklisty
prikazové dopravní značky prikazové dopravní značky prikazové dopravní značky prikazové dopravní značky
C11a
Stezka pro jezdce na zvířeti
C11b
Konec stezka pro jezdce na zvířeti
C12a
Přikázaný jízdní pruh
C12b
Konec přikázaného jízdního pruhu
prikazové dopravní značky prikazové dopravní značky prikazové dopravní značky prikazové dopravní značky
C13a
Rozviť světla
C13b
Rozviť světla - konec
C14a
Jiný příkaz
C14b
Konec jiného příkazu
prikazové dopravní značky prikazové dopravní značky    
C15a
Zimní výbava
C15b
Zimní výbava - konec