Přehled dopravních značek

Dopravní značky upravující přednost

dopravní značky upravující přednost dopravní značky upravující přednost dopravní značky upravující přednost dopravní značky upravující přednost
P1
Křižovatka s vedlejší komunikací
P2
Hlavní pozemní komunikace
P3
Konec hlavní pozemní komunikace
P4
Dej přednost v jízdě
dopravní značky upravující přednost dopravní značky upravující přednost dopravní značky upravující přednost dopravní značky upravující přednost
P5
Dej přednost v jízdě tramvaji
P6
Stůj, dej přednost v jízdě
P7
Přednost protijedoucích vozidel
P8
Přednost před protijedoucími vozidli