Přehled dopravních značek

Informativní dopravní značky

informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IS1a
Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem)
IS1b
Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s dvěma cíli)
IS1c
Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem)
IS1d
Směrová tabule pro příjezd k dálnici (se dvěma cíli)
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IS2a
Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s jedním cílem)
IS2b
Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli)
IS2c
Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla(s jedním cílem)
IS2d
Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla(s dvěma cíli)
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IS3a
Směrová tabule (s jedním cílem)
IS3b
Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli)
IS3c
Směrová tabule (s jedním cílem)
IS3d
Směrová tabule (s dvěma cíli)
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IS4a
Směrová tabule (s jedním místním cílem)
IS4b
Směrová tabule (s dvěma místními cíli)
IS4c
Směrová tabule (s jedním místním cílem)
IS4d
Směrová tabule (s dvěma místními cíli)
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IS5
Směrová tabule k jinému cíli
IS9a
Návěst před křižovatkou
IS9b
Návěst před křižovatkou
IS9c
Návěst před křižovatkou
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IS9d
Návěst před křižovatkou
IS9e
Návěst před křižovatkou
IS10a
Návěst změny směru jízdy
IS10b
Návěst změny směru jízdy
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IS10c
Návěst změny směru jízdy
IS10d
Návěst změny směru jízdy s omezením
IS11a
Návěst před objížďkou
IS11b
Směrová tabule pro vyznačení objížďky
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IS11c
Směrová tabule pro vyznačení objížďky
IS11d
Směrová tabule pro vyznačení objížďky
IS12a
Obec
IS12b
Konec obce
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IS13
Blízká návěst
IS14
Hranice územního celku
IS15a
Jiný název
IS15b
Jiný název
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IS16a
Dálnice
IS16b
Silnice I. třídy
IS16d
Silnice II. třídy
IS17
Silnice pro mezinárodní provoz
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IS18a
Kilometrovník
IS18b
Kilometrovník
IS19a
Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem)
IS19b
Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli)
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IS19c
Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem)
IS19d
Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli)
IS20
Návěst před křižovatkou pro cyklisty
IS21a
Směrová tabulka pro cyklisty
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IS21b
Směrová tabulka pro cyklisty
IS21c
Směrová tabulka pro cyklisty
IS22a
Označení názvu ulice
IS22b
Označení názvu ulice
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IS22c
Označení názvu ulice
IS22d
Označení názvu ulice
IS22e
Označení názvu ulice
IS22f
Označení názvu ulice
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IS23
Kulturní nebo turistický cíl - návěst
IS24a
Kulturní nebo turistický cíl
IS24b
Kulturní nebo turistický cíl
IS24c
Komunální cíl
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IP1a
Okruh
IP1b
Změna směru okruhu
IP2
Zpomalovací práh
IP3
Podchod nebo nadchod
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IP4a
Jednosměrný provoz
IP4b
Jednosměrný provoz
IP5
Doporučená rychlost
IP6
Přechod pro chodce
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IP7
Přejezd pro cyklisty
IP8a
Tunel
IP8b
Konec tunelu
IP9
Nouzové stání
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IP10a
Slepá pozemní komunikace
IP10b
Návěst před slepou pozemní komunikací
IP11a
Parkoviště
IP11b
Parkoviště (kolmé nebo šikmé)
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IP11c
Parkoviště (podélné)
IP11d
Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé)
IP11e
Parkoviště (stání na chodníku podélné)
IP11f
Parkoviště (částečné na chodníku kolmé nebo šikmé)
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IP11g
Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné)
IP12
Vyhrazené parkoviště
IP13a
Kryté parkoviště
IP13b
Parkoviště s parkovacím kotoučem
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IP13c
Parkoviště s parkovacím automatem
IP13d
Parkoviště P + R
IP14a
Dálnice
IP14b
Konec dálnice
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IP15a
Silnice pro motorová vozidla
IP15b
Konec silnice pro motorová vozidla
IP16
Uspořádání jízdních pruhů
IP17
Uspořádání jízdních pruhů
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IP18a
Zvýšení počtu jízdních pruhů
IP18b
Snížení počtu jízdních pruhů
IP18c
Jízdní pruh pro pomalá vozidla
IP19
Řadící pruhy
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IP20a
Vyhrazený jízdní pruh
IP20b
Konec vyhr. jízdního pruhu
IP21a
Omezení v jízdním pruhu
IP22
Změna místní úpravy
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IP23a
Objíždění tramvaje
IP23b
Ob. tram. (jízda podél tr. vlevo)
IP24
Únikový pruh
IP25a
Zóna s dopr. omezením
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IP25b
Konec zóny s dopravním omezením
IP26a
Obytná zóna
IP26b
Konec obytné zóny
IP27a
Pěší zóna
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky 
IP27b
Konec pěší zóny
IP28
Nejvyšší dovolené rychlosti
IP28a
Zpoplatnění provozu
IP29
Střídavé řazení
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky  
IP30
Státní hranice
IP31a
Měření provozu
IP31b
Konec měření provozu
 
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IJ1
Policie
IJ2
Nemocnice
IJ3
První pomoc
IJ4a
Zastávka
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IJ4b
Zastávka
IJ4c
Zastávka autobusu
IJ4d
Zastávka tramvaje
IJ4e
Zastávka trolejbusu
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IJ5
Informace
IJ6
Telefon
IJ7
Čerpací stanice
IJ8
Opravna
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IJ9
Stanice technické kontroly
IJ10
Hotel nebo motel
IJ11a
Restaurace
IJ11b
Občerstvení
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IJ12
WC
IJ13
Místo pro odpočinek
IJ14a
Tábořičtě pro stany
IJ14b
Tábořiště pro obytné přívěsy
informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky informativní dopravní značky
IJ14c
Tábořiště pro stany a pro obytné přívěsy
IJ15
Dopravní vysílání
IJ16
Silniční kaple
IJ17a
Truckpark
informativní dopravní značky      
IJ17b
Truckpark